Gemeente Den Haag bereid ADO Den Haag financieel te steunen

De Haagse wethouder Sport Hilbert Bredemeijer (foto) is blij met het resultaat, dat de KNVB de nieuwe begroting van ADO Den Haag heeft goedgekeurd en daardoor de proflicentie behouden blijft.

Bredemeijer: ,,Maandenlang hebben we over de financiële perikelen gesproken. Steeds hebben we als gemeente de ogen op de bal gehouden. Sportief gezien is het belangrijk dat het seizoen is gered. We laten met deze steun ook zien dat we vinden dat ADO Den Haag, de trots van deze stad, een belangrijke maatschappelijke rol heeft.”

Wethouder Anne Mulder, die onder meer gaat over Financiën en Vastgoed, voegt eraan toe: ,,Er is nu meer tijd om te werken aan een oplossing voor het structurele financiële probleem van ADO Den Haag. Bij het helpen van ADO hebben we voorwaarden gesteld, over goede governance en bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Dat is nodig zodat ADO in de toekomst zijn eigen boontjes kan doppen. We blijven ook de komende tijd intensief in gesprek met ADO.”

Steun

De Gemeente Den Haag laat op haar website weten: Eerder deze maand meldde ADO Den Haag zich bij de gemeente met de boodschap dat er zonder een sluitende begroting of garantstelling van 5,1 miljoen euro op 1 november de licentie voor het betaald voetbal zou worden ingetrokken. Daarbij gaf de club aan dat de oplossing met behulp van een overname door een andere private partij niet meer de prioriteit had. Ook werd de gemeente verzocht om directe financiële ondersteuning om de licentie veilig te stellen voor het seizoen 2021-2022.

De afgelopen periode is de gemeente, met behulp van een externe adviseur en een gespecialiseerd bedrijf, intensief het contact met ADO Den Haag aangegaan. Tijdens de overleggen heeft de gemeente gevraagd om een actuele begroting.

Uitstel

ADO Den Haag heeft een nieuwe liquiditeitsbegroting opgesteld. Daarin is het eerder gepresenteerde tekort voor het seizoen 2021-2022 door ADO teruggebracht naar 0,75 miljoen euro. ADO Den Haag heeft vervolgens de gemeente op 11 oktober verzocht om voor dit bedrag uitstel van betaling te verlenen op de huurachterstand over de periode tot en met 31 mei 2021. ADO Den Haag vraagt om uitstel van betaling tot ten minste 1 juli 2022. Bij het verlenen van dit uitstel stelt ADO Den Haag de begroting voor het lopende seizoen te kunnen sluiten.

De gemeente heeft kennisgenomen van de gewijzigde begroting en het verzoek van ADO Den Haag. De vordering van de gemeente uit de periode van voor 31 mei 2021 maakt onderdeel uit van de WHOA-procedure en is daarom momenteel door de gemeente niet te incasseren: per saldo vraagt ADO Den Haag hiermee de gemeente om uitstel van betaling op een bedrag dat reeds bevroren is.

Betalingsregeling

De gemeente heeft ADO Den Haag dit uitstel verleend. Er is een betalingsregeling getroffen tot een bedrag van maximaal 0,75 miljoen euro onder de voorwaarde dat de KNVB instemt de liquiditeitsbegroting van ADO Den Haag voor het lopende seizoen. Ook heeft de gemeente ADO Den Haag harde voorwaarden gesteld om de governance, bedrijfsvoering en de begroting structureel op orde te krijgen. Ook moet ADO Den Haag zorgen voor meer sportieve en maatschappelijke verbinding met de stad. Aldus de Gemeente Den Haag op haar website.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder