Herstructureringsdeskundige verstuurt WHOA-voorstel

Crediteuren van ADO Den Haag hebben woensdag van de herstructureringsdeskundige een voorstel ontvangen voor vorderingen op ADO Den Haag daterend van voor 25 mei 2021, de dag dat de Rechtbank Den Haag het verzoek voor een WHOA-procedure bekrachtigde.

Schuldeisers tot vijfhonderdduizend euro ontvangen 20% van hun oorspronkelijke vordering. Over het gedeelte van 500.000 euro tot 1.000.000 euro ontvangen zij 15% en over het gedeelte boven de 1.000.000 euro 10%. Crediteuren met achtergestelde leningen ontvangen niets. Datzelfde geldt ook voor de schuld aan een aan ADO Den Haag gelieerde vennootschap. Preferente schuldeisers ontvangen zoals gebruikelijk dubbele percentages.

Twee weken

Crediteuren wordt gevraagd binnen twee weken het voorstel te beoordelen. Zijn er inhoudelijke bezwaren dan moeten zij binnen die periode reageren. Per klasse (concurrent, preferent, achtergesteld) wordt met 2/3e meerderheid van het bedrag in die klasse besloten. Uiteindelijk zal de herstructureringsdeskundige het totale voorstel aan de rechtbank ter bekrachtiging voorleggen.

Perspectief

Herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger: ,,Een geslaagd WHOA-akkoord zorgt dat de overname door Globalon doorgaat en dat ADO Den Haag weer perspectief krijgt. Het alternatief is faillissement, los van het feit dat dit tot onbegrip in de Haagse regio zal leiden, krijgen de crediteuren in dat geval helemaal niets en zal er geen betaald voetbal meer in Den Haag zijn. Met dit voorstel hoop en verwacht ik dat wij dit WHOA-traject spoedig succesvol kunnen afronden en dat ADO Den Haag een nieuwe toekomst tegemoet kan gaan.”

Voorstel

De nieuwe aandeelhouder maakt het financieel mogelijk om met een voorstel richting schuldeisers te komen. De huidige aandeelhouders – zowel de huidige grootaandeelhouder, als de twee minderheidsaandeelhouders – raken hun aandelen kwijt.

(Bron: ADO Den Haag)

Lees verder