ADO Den Haag dient begroting voor seizoen 2021-2022 in bij KNVB

ADO Den Haag heeft vandaag (dinsdag) conform de richtlijnen de begroting voor het seizoen 2021-2022 ingediend bij de KNVB. Deze kent een sluitende exploitatie, maar er is wel sprake van een substantiële liquiditeitsbehoefte. Dit tekort zal aangevuld moeten worden door de partij die de aandelen van NV ADO Den Haag zal verkrijgen.

Betaald voetbalclubs, waarbij bepaalde feiten en/of omstandigheden van toepassing zijn, dienen conform het licentiereglement van de KNVB uiterlijk op 15 juni hun begroting voor het nieuwe seizoen in te dienen. Deze begroting dient sluitend te zijn voor wat betreft de mogelijke behoefte aan liquiditeit. Indien dat niet het geval is, zal de verplichting worden opgelegd om die (alsnog) sluitend te krijgen, al dan niet door middel van een garantstelling.

Acht weken

Op grond van het licentiereglement heeft ADO Den Haag, na 15 juni, acht weken de tijd om de (liquiditeits)begroting alsnog sluitend te krijgen. Lukt dat niet binnen die termijn, dan kan de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal overgaan tot sancties, zoals bijvoorbeeld het in aftrek brengen van wedstrijdpunten, en zal er een nieuwe termijn worden bepaald waarin ADO Den Haag alsnog voor een sluitende liquiditeitsbegroting dient te zorgen. Mocht ook een dergelijke termijn niet worden gehaald, dan kan dit resulteren in verdergaande sancties.

Urgentie

Bovenstaande onderstreept de urgentie om de processen omtrent de aandelenoverdracht en het WHOA-traject op korte termijn een volgende fase in te laten gaan. Een fase die duidelijkheid geeft wie van de huidige gegadigden uiteindelijk de nieuwe eigenaar van de aandelen van ADO Den Haag zal worden.

Bron: ADO Den Haag

 

Lees verder