Rechter doet uitspraak: UVS moet ADO Den Haag twee miljoen betalen

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan naar aanleiding van het door United Vansen ingediende kort geding. De rechter heeft het vonnis van 26 april 2021 bekrachtigd. Dat betekent dat het Chinese UVS (foto: Wang Hui) alsnog de twee miljoen aan ADO Den Haag moet betalen.

Een positief bericht voor ADO Den Haag. United Vansen ging in verzet tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat uiterst aannemelijk is, dat UVS op basis van de eerder gesloten overeenkomst de verplichting heeft ADO Den Haag twee miljoen euro te betalen.

Aandelen

Eén en ander houdt in, dat ADO Den Haag verder kan met het zoeken naar een nieuwe eigenaar. Met de WHOA-procedure moeten de juiste voorwaarden voor een doorstart worden gecreëerd. Aangezien de kans uiterst klein is, dat UVS de twee miljoen alsnog gaat betalen, is de kans groot, dat UVS de aandelen definitief verliest. Dat betekent, dat ADO Den Haag de aandelen zelf kan uitgeven, zonder dat UVS daar nog een partij in is.

Kandidaten

Zoals bekend zijn momenteel nog twee partijen in beeld om de aandelen van de club over te nemen. Ondernemer Ad Nederlof en zijn bedrijf en Het Haags Collectief, waarin zich verzameld hebben Martin Jol, Jeroen Lentze en Ed Maas.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder