Hervormingscommissie DHC: ‘stevige bestuurlijke sturing nodig’

De door het bestuur van DHC in het leven geroepen hervormingscommissie is inmiddels aan de slag gegaan. De commissie heeft tot taak het voorwerk te doen zodat de vereniging een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door kan voeren.

De commissie bestaat uit Sedat Bugdaci en Aad van der Knaap en heeft in de afgelopen weken  verschillende betrokkenen gesproken. Hieruit blijkt dat er op vrijwel alle onderdelen binnen de vereniging stevige bestuurlijke sturing nodig is.

Herstelwerk

Dat betekent dat er voor een nieuw bestuur veel herstelwerk ligt en dat er dus gezocht moet worden naar bestuursleden die specifieke kwaliteiten bezitten om de vereniging opnieuw op te bouwen. De commissie maakt voor de bestuursfuncties profielschetsen. Naast de persoonlijke vaardigheden van het bestuur, wordt met name van de nieuwe voorzitter verwacht dat deze een verbinder is, collegiale samenwerking kan stimuleren en een transparante bestuursstijl kan invoeren.

Externen

Aanvankelijk was het de bedoeling de commissie verder uit te breiden met nog een lid, maar omdat voor het beoogde derde commissielid de tijdsinvestering te groot bleek, maakt de commissie nu dankbaar gebruik van de daadkracht van verschillende DHC’ers om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Een extra commissielid wordt daarom in dit stadium niet aangesteld. Ook maakt de commissie gebruik van vertrouwen en hulp van externen, zoals de KNVB, Gemeente Delft en sponsoren.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder