sv Nootdorp moet op zoek naar nieuwe bestuursleden

sv Nootdorp houdt op vrijdag 5 november haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Gezien de wetgeving omtrent corona was het niet mogelijk gebleken de vergadering van 2020 fysiek te houden, vandaar nu een dubbele ALV op één avond.

Drie bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. De club moet dus de ontstane vacatures gaan opvullen. Secretaris John Smits treedt af en is niet herkiesbaar en dit geldt ook voor bestuurslid jeugdzaken Jan Kok (voorzitter van de jeugdcommissie) en Frans ter Linden, verantwoordelijk voor de businessclub.

Penningmeester Rob Oostwouder is ook aftredend, maar stelt zich nog voor een periode van één jaar herkiesbaar. Een opgave voor voorzitter Sander Jansen (foto) en zijn medebestuursleden om het bestuur weer op sterkte te krijgen.

© Haaglanden Voetbal  

Lees verder