Hervormingscommissie komt op ledenvergadering van DHC met voorstel

Bij DHC is een commissie volop bezig, die het voorwerk doet zodat de vereniging een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door kan voeren. Voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), op 29 november 2021, zal het bestuur van DHC het voorstel van de commissie bestuurlijke hervorming op de agenda plaatsen.

Het is belangrijk om mee te beslissen over de toekomst van DHC, laat de commissie op de website van de club weten. Gebleken is dat veel basisprocessen niet op orde zijn en dat er voor een nieuw bestuur veel herstelwerk te doen is. Maar om weer een gezonde vereniging te worden, moeten zoveel mogelijk DHC’ers daadkrachtig werken aan de onderlinge samenhang en binding. Alleen met de inzet van betrokken vrijwilligers en leden kan DHC zorgen voor een goed sportklimaat en een prettige, stabiele omgeving om je te ontwikkelen.

Interim-bestuur

Daarom zal het voorstel, dat op de ALV zal worden toegelicht, bestaan uit een eerste interim-fase met een interim-bestuur. Dit interim-bestuur krijgt een duidelijke taak mee om in korte tijd de interne processen goed in te richten. Zij kan hierbij geholpen worden door een professionele ondersteuner. Tegelijkertijd onderzoekt zij of en welke functie de vereniging in het vervolg heeft. De aanpak in het voorstel is gedeeld met de KNVB en de Gemeente Delft.

Tweede fase

Het interim-bestuur maakt zo de weg vrij voor een tweede fase met een permanent bestuur dat vanuit een werkende structuur onder meer een sportieve visie kan ontwikkelen.

De commissie vraagt alle leden met stemrecht, jong en oud, actief deel te nemen en mee te beslissen over de toekomst van de vereniging DHC.

© Haaglanden Voetbal

 

Lees verder