DHL benoemt twee leden tot Lid van Verdienste

|

De Algemene Ledenvergadering van H verliep in meerdere opzichten positief. De club heeft ondanks de coronaperikelen het seizoen 2020-2021 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De club kreeg een legaat geschonken en twee leden werden tot Lid van Verdienste benoemd.

De aanwezige leden en het bestuur werden op de vergadering enorm verrast door een mededeling van mevrouw Bommelé, die in haar functie als executeur de vergadering bijwoonde. Het onlangs overleden lid Jaap Holierhoek heeft namelijk een legaat geschonken aan DHL. Een prachtige mededeling waar de aanwezigen even stil van werden.

Vrijwilligers

Robert Overgaag werd herbenoemd als penningmeester en verder besteedde de voorzitter ruim aandacht aan alle vrijwilligers van DHL. Dit punt werd extra ondersteund door het voorstel van het bestuur om de leden Huub Bommelé (foto boven) en Henk Lukassen te benoemen tot Lid van Verdienste van DHL voor hun jarenlange inzet voor de vereniging op diverse gebieden.

Dit voorstel werd met luid applaus unaniem door de leden gesteund. Huub Bommelé nam de complimenten en de bijbehorende ‘versierselen’ ter plekke in ontvangst. Henk Lukassen, die herstellende is van een operatie, deed dit een dag later tijdens een thuisbezoekje van de voorzitter.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder