Geen ALV bij DHC, interim-bestuur gaat wel van start

De recent aangescherpte coronamaatregelen houden onder meer in dat na 17.00 uur de sportaccommodaties dicht moeten zijn. Dit betekende ook dat de geplande – voor DHC zo belangrijke – Algemene Ledenvergadering afgelopen maandag geen doorgang kon vinden.

Deze is dan ook uitgesteld, omdat het bestuur er een sterke voorkeur voor heeft een ALV in fysieke vorm te houden in plaats van een digitale vergadering. Een nieuwe datum wordt dan ook zo spoedig mogelijk aan de leden gecommuniceerd.

Geen tegenkandidaten

Het bestuur laat verder weten, dat binnen de gestelde reglementaire termijn na publicatie van de Agenda van de ALV met de Toelichtingen geen tegenkandidaten zijn gesteld en er geen tegenvoorstellen zijn ingediend. In dit geval wordt – conform artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement van de Delftse club – op de ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen. Dit betreft alle zeven leden van het interim-bestuur, dat nu dus al aan de slag kan gaan. De formele overdracht vindt uiteraard nog plaats op de later te houden ALV van DHC.

Interim-bestuur

Het interim-bestuur van DHC bestaat uit: voorzitter Peter Ormskerk, secretaris Mariska Vriese, penningmeester Cherish Hasselbaink, Joren Groot, Rob de Vree, Marvin van der Krogt en Thomas Laros.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder