Dfc Delfia huldigt vier jubilarissen

Op een door alle coronaproblemen verlate ‘Nieuwsjaarsreceptie’ heeft dfc Delfia een viertal leden in het zonnetje gezet. Zij kregen een oorkonde en een speldje voor een gezamenlijk lidmaatschap van maar liefst 240 jaar.

Een zonnige nieuwjaarsreceptie halverwege april maakte het ook mogelijk voor het bestuur om de leden te laten trakteren op een heerlijke BBQ. Voorzitter Erwin de Graaf hield de jaarlijkse toespraak en gaf aan blij te zijn dat Corona zover lijkt ingedamd, dat het weer mogelijk is om leuke dingen te organiseren op de club.

Trots

Ook was hij trots omdat er vier jubilarissen gehuldigd konden worden. Jan Hermsen (70 jaar lid), Joop van der Helm (eveneens 70 jaar lid), Jaap Pico (50 jaar lid) en Rob Hermsen (ook 50 jaar lid) ontvingen van het bestuur een speldje en een oorkonde als waardering dat zij de club zoveel jaren trouwen zijn gebleven.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder