Meeste regioclubs starten trainingen weer op

Na de kortstondige winterperiode kan er bij de meeste clubs in de regio vanaf vandaag weer getraind worden. Zeker de clubs die beschikken over een kunstgrasveld kunnen weer activiteiten toelaten.

Dit geldt uiteraard voor de jeugd. De senioren moeten zich nog steeds houden aan de geldende Corona-maatregelen. Niet ideaal, zeker niet. Ook de trainers en seniorenvoetballers kijken uit naar de volgende persconferentie van het kabinet (dinsdag 23 februari) en hopen dat er dan – wat het trainen betreft – enige versoepeling in het vooruitzicht wordt gesteld.

Competitie / toernooien  

Na die datum kan ook de KNVB mogelijk een besluit nemen over het al dan niet uitspelen van de competitie. Mocht de competitie definitief gestopt worden, dan denkt de KNVB aan een Regio Cup. Ook Haaglanden Voetbal zal dan op de situatie inspelen voor het houden van haar toernooi, maar dan toernooien waarin clubs tegenstanders van ongeveer hetzelfde niveau uit de regio (zaterdag en zondag) zullen ontmoeten. Overigens heeft Haaglanden Voetbal hierover al contact met de KNVB om te bekijken in hoeverre er gezamenlijk kan worden opgetrokken bij de organisatie van deze toernooien.  Verder bericht volgt, zodra er meer bekend is van overheidswege en nader contact is geweest met de KNVB.

Het spreekt voor zich, dat – mocht een aanvang van de toernooien gemaakt kunnen worden – er eerst een ruime periode zal worden ingeruimd voor een goede voorbereiding.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder