DVC moet op zoek naar nieuwe voorzitter

Bij het Delftse DVC heeft voorzitter Edwin Dado het bestuur laten weten, dat hij per direct stopt met zijn functie. Dado was binnen DVC vanaf 2014 actief als bestuurslid.

Op de eigen site geeft Edwin Dado aan waarom hij met onmiddellijke ingang vertrekt als voorzitter. ,,De reden hiervoor is tweeledig. De eerste reden is dat er onoverkomelijk verschil van inzicht is ontstaan tussen mij en de overige bestuursleden in een bepaalde kwestie. Op zich is deze kwestie niet zo heel spannend, maar voor mij fundamenteel van aard en bepalend voor hoe wij als bestuur functioneren en mijn rol als voorzitter daarin. Ik merk dat de discussies rondom deze kwestie mij (te) veel energie en tijd kosten.”

Schaars

,,Tijd en energie is helaas voor mij een schaars goed”, gaat Dado verder. ,,Naast een gezin, ouder van twee puberende kinderen, werk, en DVC, heb ik ook een zorgtaak voor mijn dementerende moeder (als mantelzorger). Hiermee kom ik op de tweede reden. Het bovenstaande heeft mij doen beseffen dat ik in mijn leven prioriteiten moet stellen.”

Edwin Dado, die zegt een echte clubman te zijn geworden, dankt de mensen met wie hij de afgelopen zeven jaar heeft samengewerkt en wenst het bestuur veel wijsheid toe in haar besluitvorming rond de toekomst van de club.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder