RKDEO houdt ALV, maar heeft nog geen nieuwe voorzitter

Op dinsdag 23 maart houdt RKDEO haar – vanwege de Coronamaatregelen digitale – Algemene Ledenvergadering. De club kiest ook twee nieuwe bestuursleden, maar een nieuwe voorzitter, als opvolger van Hans van Noppen (foto), kan nog niet gepresenteerd worden.

Ook komen aan de orde de begroting van het lopende seizoen 2020-2021 alsmede voorstellen voor wijzigingen van de contributie. Ook moet er een nieuwe kascommissie worden benoemd.

Voorzitter Hans van Noppen treedt officieel af en het was al langer bekend, dat hij zich niet voor een nieuwe periode herkiesbaar stelt. Bestuurslid Vrijwilligerszaken René van der Loos, treedt ook af maar is herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden worden door het bestuur voorgedragen: Tarik Gunay (penningmeester) en Joris Oostveen (bestuurslid TC). Uiteraard ook aandacht voor de huldiging van jubilarissen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder