DSVP houdt tevredenheidsonderzoek onder leden

Het bestuur van DSVP uit Pijnacker weet graag of het op de goede weg is. De mening van de leden is dan ook van groot belang. Om die reden houdt de club een tevredenheidsonderzoek onder de leden, donateurs en vrijwilligers. En daar wordt uitstekend gehoor aan gegeven.

Toch hoop het bestuur, dat nog meer leden even de tijd nemen om mee te doen aan dat onderzoek. ,,Zodat wij een nog beter gedragen uitkomst krijgen, dat wij mee kunnen nemen in het besturen van DSVP”, aldus voorzitter Peter de Jong (foto).

Crisis

,,Als bestuur en vrijwilligers moeten wij alle zeilen bijzetten om ons door de huidige crisis heen te slaan. In 2017 hielden wij een tevredenheidsonderzoek. Dat hielp ons om te besturen. Ondanks Corona willen we dit onderzoek herhalen en opnieuw een meting onder de (niet) leden en donateurs verrichten. Dit helpt ons echt”, roept voorzitter De Jong, die al zo’n kleine 150 enquêtes binnen heeft.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder