Ronald de Vreede neemt bij DVC honneurs waar als voorzitter

Sinds vorige week donderdag neemt Ronald de Vreede de honneurs waar als voorzitter van DVC. De Vreede vervangt in die functie Edwin Dado, die onlangs zijn taken als preses neerlegde.  

De Vreede op de clubsite over zijn nieuwe functie: ,,Ruim vier jaar heb ik erg prettig met Edwin Dado  samengewerkt, maar de club stuurloos laten was geen optie. Tevens had Edwin donderdagochtend mij al in diverse groepsapps naar voren geschoven. Ik had zijn aftreden totaal niet verwacht, maar nogmaals ik had geen keuze, want daar is mijn verantwoordelijkheidsgevoel te groot voor. Sinds jaren maakte ik al deel uit van het dagelijks bestuur. Dan maar gedwongen door de omstandigheden waarnemend voorzitter zijn.”

Sportparkoverleg

Inmiddels heeft Ronald de Vreede ook al officieel kennisgemaakt met de voorzitters van de buurverenigingen Concordia en DHL. Tevens heeft hij al het Sportparkoverleg Brasserskade bijgewoond. De Vreede: „Ook heb ik mij verdiept in het lijvige dossier betreffende het beoogde gezamenlijke plan voor het sportpark, de afzonderlijke plannen van de betrokken verenigingen, de investeringsagenda en de bijbehorende correspondentie. Binnenkort vindt een kennismaking plaats met de wethouder.”

Voltallig

De afgelopen week heeft De Vreede ook energie gestoken om het bestuur voltallig te krijgen. Binnenkort verwacht hij wat dat betreft met goed nieuws te komen. En onderwijl worden de leden geraadpleegd middels een referendum hoe zij de toekomst van de club zien. „Met mijn medebestuursleden, die zich kenmerken door hun tomeloze inzet en toewijding, zijn wij er voor en namens de leden. De club door deze pittige Corona-tijden loodsen en tegelijkertijd voorsorteren, links- of rechtsom, op de toekomst. Geen gemakkelijke opgave maar we kunnen en mogen domweg niet afwachten of op onze lauweren gaan rusten”, aldus De Vreede.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder