DVC breidt bestuur verder uit met Tom Hartjesveld

Opnieuw een voordracht om het bestuur van DVC uit te breiden en wel met een nieuwe bestuursfunctie, namelijk die van Facilitaire Zaken. Tom Hartjesveld (foto) is bereid gevonden hier invulling aan te geven.

Jarenlang werd dit onderdeel door de Accommodatiecommissie, onder aanvoering van Hans Vink en zijn stand-in Jan van der Vlist, behartigd. Beiden hebben overigens al in eerder stadium aangegeven te willen stoppen, dus hier opvolging voor vinden was meer dan noodzakelijk voor de Delftse club.

Waarnemend voorzitter Ronald de Vreede: ,,Graag wil ik dit naar bestuursniveau tillen omdat ons gebouw inmiddels alweer ruim twintig jaar geleden is gerenoveerd. Tom boogt op een jarenlange ervaring als Werktuigkundig Beheerder bij het Erasmus MC en sinds 3,5 jaar is hij als Beheertechnicus (Gebouwbeheerder) werkzaam bij de TU Delft. Het lijkt mij raadzaam om onder meer het beheer van de installaties bij hem onder te brengen.”

Overdracht

Hans Vink en Jan van der Vlist gaan voor een goede overdracht zorgen. De club komt in een later stadium terug op hun afscheid. De Vreede: ,,Dat de andere commissieleden, te weten Cor Hoefman en Jaap van den Hoven, hun werkzaamheden als klussers voortzetten, stemt ons meer dan tevreden.”

© Haaglanden Voetbal

Lees verder