Ook Full Speed praat over overstap van zondag naar zaterdag

Ook bij het Delftse Full Speed wordt serieus nagedacht om volgend seizoen mogelijk de overstap te maken van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Het bestuur onder leiding van voorzitter Sjaak Lispet (foto) heeft hiervoor op 20 september een Buitengewone Algemene Ledenvergadering belegd, waarop twee onderwerpen aan de orde komen.

Het is volgend seizoen mogelijk om ‘horizontaal’ over te stappen. Dat betekent, dat als een club de stap van zondag naar zaterdag (of andersom) wil maken, men instroomt op hetzelfde niveau. Het is dan dus niet noodzakelijk te starten in de vierde klasse.

Ook Full Speed heeft die overstap serieus in overweging genomen en het bestuur wil daarover tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering praten met de leden. Enige haast is geboden, aangezien zo’n voorstel voor 1 oktober bij de KNVB binnen moet zijn.

Wet Bestuur

Tevens heeft het bestuur van Full Speed voor deze speciale ALV het onderwerp ‘het ingaan van de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen’ geagendeerd omdat hierbij de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden.

Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder