Ton Keizer, erevoorzitter van BMT, overleden

Ton Keizer, een leven lang BMT-er, de club waarvan hij ook erevoorzitter was, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat droevige bericht ontving het bestuur van BMT.

Ton Keizer was zijn leven lang betrokken bij BMT, waar hij met passie alles voor de club probeerde te doen. Zo is hij binnen BMT van jeugdspeler tot voorzitter bezig geweest. Hij was sinds 1 maart 1947 lid bij de vereniging. Zijn lidmaatschap ging dus over een periode van 74 jaar.

Na zijn actieve periode bij de jeugd, werd hij zelf ook jeugdleider. Vervolgens heeft hij de functie bekleed van jeugdsecretaris. Daarna kwam Ton Keizer op 21-jarige leeftijd in het bestuur van BMT als wedstrijdsecretaris. Ook heeft hij jaren de voorzittershamer gehanteerd. Hij werd zelfs benoemd tot erevoorzitter.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder