Quick Steps stelt nieuw bestuur voor op komende ALV

Quick Steps is erin geslaagd om nieuwe leden te vinden die vanaf volgend seizoen het spreekwoordelijke stokje willen overnemen in het bestuur. Er is namelijk een aantal mutaties in het bestuur op komst.  

Het overgrote deel van het huidige bestuur, dat nu bestaat uit negen functionarissen, heeft bij haar aantreden aangegeven dat zij deze taak voor vijf jaar met veel energie zal oppakken. Dat betekent dat een deel gaat aftreden per juni 2022. In het laatste anderhalf jaar zou er actief gezocht worden naar opvolging.

Trots

Het bestuur kan mededelen dat dit is gelukt en is daar erg trots op. Quick Step-pers die het bestuur willen instappen én huidige bestuursleden die toch nog iets langer aan willen blijven zorgen ervoor dat de vereniging kan blijven voortbestaan.

Het bestuur is voornemens om de nieuwe bestuursleden voor te dragen op de ALV van 28 oktober aanstaande. Dat betekent dat tegenkandidaten zich kunnen melden bij het huidige bestuur tot 22 oktober aanstaande.

De aftredende bestuursleden per juni 2022 zijn: Robbert Dingshoff (foto) (algemeen voorzitter), Roy Vijverberg (2e penningmeester), Arlette Holt (2e secretaris), Ronald Batist (senioren voorzitter) en Henk Naipal (jeugdvoorzitter). Als nieuwe bestuursleden woorden voorgedragen: Demis Donders (algemeen voorzitter), Raymond Oppers (algemeen voorzitter), Marcel Seffelaar (1e penningmeester), Pim van Swaal (2e penningmeester), Rowan van der Vegt (1e secretaris), Marco Planken (seniorenvoorzitter), Bob Langerak (seniorensecretaris), Martijn de Zwart (jeugdvoorzitter) en Angelique van Oostrom (jeugdsecretaris). Bob Langerak en Angelique van Oostrom blijven dezelfde functie vervullen volgend seizoen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder