Leden van PGS/Vogel kiezen nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van PGS/Vogel is het bestuur afgetreden. Op dezelfde avond is overigens ook weer een nieuw bestuur geïnstalleerd.

De voorzittershamer zal gehanteerd worden door nieuwkomer Mark van Swieten. Als secretaris treedt aan Herbert de Gier en good-old Ton Oppers (foto) is gekozen tot penningmeester.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder