Geen mutaties in bestuur DUNO op komst

DUNO heeft donderdag 25 november aanstaande haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staat niet alleen het project LED-verlichting op de velden 1 en 2, maar ook het bespreken en vaststellen van de begroting 2021-2022, waaronder het vaststellen van de contributie.

Bestuurlijk geen wijzigingen bij DUNO. Slechts één bestuurslid, vicevoorzitter Henk Ruijl (foto), is reglementair aftredend, maar hij stelt zich weer voor een nieuwe periode herkiesbaar. De overige bestuursleden blijven op hun post: Voorzitter: Jeroen van der Zwan, secretaris: Arie Brugman,      bestuurslid voetbalzaken: Stephan Mulder, penningmeester: Sander Tomeij, bestuurslid algemene zaken: Alphons Pije, bestuurslid sponsorzaken: Koos Baptiste, jeugdvoorzitter: Joey Feitz en bestuurslid ontwikkeling & cultuur: Peter Gossen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder