Bestuur, begeleiding en spelers BMT boos op columnist Sjaak Bral

Onder de kop “SJAAK BRAL MIST VOOR EEN LEEG DOEL” maken bestuur, spelers en begeleiding melding van hun ongenoegen. De column van Sjaak Bral van 24 november jl. in AD/Haagsche Courant is bij de club in het verkeerde keelgat geschoten.

Het bestuur van BMT meldt over de column het volgende aan Haaglanden Voetbal: ,,Over de feiten blijkt Sjaak over een rijke fantasie te beschikken. Maar dat krijg je als je niet langs de lijn van die wedstrijd stond. In woorden als ‘een massale bloederige vechtpartij’ (schromelijk overdreven, maar het leidt wel tot een verkeerde beeldvorming), ‘het in elkaar beuken van een scheidsrechter’ (is fantasie, is niet gebeurd), herkent BMT zich helemaal niet. Natuurlijk is er tijdens de wedstrijd het nodige gebeurd dat absoluut niet door de beugel kan. Dat hoef je de clubs er niet nog een keer in te wrijven. De straffen die de KNVB zal uitdelen, zullen door BMT worden geaccepteerd.”

,,Dit soort wanordelijkheden zijn helaas niet exclusief voor de voetbalwereld”, aldus het BMT-bestuur, ,,maar duiken regelmatig op in allerlei hoeken van de samenleving. Denk aan: huiselijk geweld, kinder- en ouderen mishandeling, geweld tegen vrouwen, corona gerelateerd geweld, rellende pubers die hulpverleners belagen, verkeersruzies, steekpartijen zomaar op straat en ontelbare uitingen van verbaal geweld.”

,,Dat Sjaak nu weer een de voetballerij op de korrel neemt mag, maar BMT ziet dit vooral als laaghangend fruit. Even de wijze oude meneer uithangen die met het opgeheven vingertje ‘zie daar al die stoute jongens die elkaar te lijf gaan’ in letters omzet. Een persoon of organisatie vanachter het bureau neersabelen is heel eenvoudig. Het is vele malen moeilijker om steeds weer al die goedwillende vrijwilligers gemotiveerd te houden. Dat is na zo’n column een hels karwei.”

,,BMT nodigt Sjaak Bral graag uit om eens een zaterdagochtend mee te lopen met een paar van onze verenigingsmensen om een beeld te krijgen wat er bij een kleine amateurclub week in week uit zoal door vrijwilligers wordt gedaan. Sjaak is van harte welkom op onze trainingen om te voorkomen dat hij opnieuw voor een leeg doel mist.” Namens het bestuur, de spelers en de begeleiding van BMT

© Haaglanden Voetbal

Lees verder