Bestuur HMSH maakt werk van verduurzaming accommodatie

Het bestuur van HMSH heeft al enige tijd geleden de verduurzaming van de club in gang gezet. Het onderwerp is ook uitgebreid aan de orde geweest tijdens de Algemene Ledenvergadering in augustus. Inmiddels zijn verdere stappen gezet.

Het belangrijkste onderwerp is het omschakelen van gewone veldverlichting naar LED-verlichting. De benodigde subsidies zijn aangevraagd en het bestuur hoopt dat de (positieve) beslissingen uiterlijk deze maand genomen zullen worden door de diverse instanties en organisaties. De belangrijkste bijdrage is die van de gemeente Den Haag.

Hoop

Mochten de beslissingen over de subsidies positief uitvallen, dan hoopt het bestuur van HMSH dat de werkzaamheden, te beginnen met het plaatsen van de zonnepanelen, medio februari of uiterlijk begin maart gestart kunnen worden. Inmiddels is wel duidelijk dat de plaatsing van de zonnepanelen, in ieder geval in eerste instantie, alleen op het kleedkamergebouw zal gebeuren. Hierdoor is de geplande renovatie van de kantine niet urgent meer, aldus het bestuur van HMSH.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder