WIK komt senioren financieel tegemoet

De coronacrisis heeft een grote invloed op ieders leven. Een normaal inkomen is niet meer vanzelfsprekend, terwijl rekeningen wel gewoon binnen blijven komen. Ook sportverenigingen zien met de gedwongen sluiting van kantine en kleedkamers een broodnodige inkomstenbron opdrogen.

Gelukkig kunnen de jeugdleden wel volop trainen en zetten veel vrijwilligers alles op alles om op de zaterdagen allerlei activiteiten voor de jeugd te organiseren, volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor de senioren is dit echter niet mogelijk.

Steun

De voetbalvereniging WIK is blij met de overheidssteun en het kwijtschelden van enkele maanden veldhuur door de gemeente Den Haag en enkele maanden verenigingscontributie door de KNVB. Hierdoor ontstaat er voor WIK financiële ruimte om iets voor haar seniorenafdeling te doen.

Verlagen

Het bestuur van WIK heeft dan ook besloten de contributie voor de senioren voor het seizoen 2020-2021 te verlagen van € 204,- naar het niveau van de jeugdleden, namelijk € 132,- per jaar. Het bestuur van WIK hoopt dat alles weer heel snel ten oude keert en dat ook de senioren weer het veld op kunnen gaan.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder