Naim el Yousfi start bij VCS als verenigingsmanager  

Het project ‘Verenigingsmanager Den Haag Zuidwest’ is een samenwerking tussen de Rabobank, NOC*NSF en de Gemeente Den Haag. Het maakt het voor VCS mogelijk om Naim el Yousfi (foto) in die functie aan te stellen.

De afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken met het bestuur van VCS gevoerd over het project ‘Verenigingsmanager Den Haag Zuidwest’. Het project is ontstaan doordat de gemeente Den Haag steeds vaker signalen heeft ontvangen dat bestuursleden moeilijk aan besturen toekomen. Besturen gaan steeds meer zelf uitvoeren omdat het lastig is voldoende vrijwilligers te vinden.

Druk

Dit kost bestuursleden veel tijd en energie, terwijl van buitenaf steeds meer van de vereniging wordt verwacht (maatschappelijke rol, wet- en regelgeving, etc.). Het zorgt ervoor dat het verenigingsleven onder druk komt te staan.

Opdracht

Het bestuur van VCS zal Naim el Yousfi aansturen, waarbij het doel is dat hij voornamelijk het bestuur zal ondersteunen en adviseren. Hij heeft als opdracht meegekregen om nadere invulling te geven aan het versterken van het bestuur van VCS op een drietal posities: Invulling van het secretariaat, invulling van een bestuurslid voetbalzaken en invulling van een bestuurslid facilitaire zaken.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder