Leden Duindorp SV moeten stemmen over aanleg kunstgrasveld

Duindorp SV houdt op donderdag 18 februari een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de Houtrust-bewoners is in deze voetballoze tijd hard bezig met het realiseren van een kunstgrasveld.

Om hierin de volgende stappen te kunnen maken, is het voor de club noodzakelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden, waarin het bestuur de leden vraagt om akkoord te gaan met de werkzaamheden voor het aanleggen van een kunstgrasveld en ledverlichting.

In verband met de Coronamaatregelen is het voor de leden alleen mogelijk deze ALV via een livestream bij te wonen. Bovendien moet er vooraf al gestemd worden over het voorgenomen besluit via een stemformulier, dat de club op de eigen website heeft gepubliceerd.

De leden moeten tevens akkoord gaan met de jaarrekening en het jaarverslag 2019-2020.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder