Gemeente Den Haag scheldt clubs volledige huur oktober 2020-juni 2021 kwijt

De gemeente Den Haag betekent veel voor de clubs. Het scheldt de volledige huur kwijt over een periode van oktober 2020 tot en met juni 2021. Dit dus naast eerdere besluiten om maart 2020 tot en met augustus 2020 niet in rekening te brengen.

Effectief hebben de sportverenigingen dus alleen huur over hun sportvelden hoeven te betalen over de maand september. Het college nam, gelet op de onzekere financiële situatie bij de amateursportverenigingen, op 9 maart jl. dit besluit.

Dekking

Wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte in Den Haag, Hilbert Bredemeijer (foto): ,,Ik ben erg blij met deze besluiten. Hierdoor kunnen de sportverenigingen de zeer noodzakelijke financiële ruimte creëren om de overige lasten te financieren. Voor de dekking van deze besluiten zullen wij zoveel mogelijk een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties van de Rijksoverheid.”

© Haaglanden Voetbal

Lees verder