Aanleg kunstgrasveld Duindorp SV loopt mogelijk wat vertraging op

Voorafgaand aan de aanleg van het kunstgrasveld zijn er de afgelopen weken een aantal partijen op sportpark Houtrust bij Duindorp SV langs geweest. Het resultaat van het bodemonderzoek gaat mogelijk vertraging opleveren.

Er zijn mensen bij Duindorp SV langs geweest voor de verlichting, het inmeten van de velden en voor bodemonderzoek. Van dat laatste zijn de resultaten niet helemaal zoals verwacht. De onderzochte partij grond voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘wonen’ uit het ‘Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit’, echter na een PFAS-toetsing blijkt dat de partij grond niet geschikt is voor hergebruik.

Vertraging

De PFAS-waarde bleek iets te hoog. Hierdoor loopt het traject mogelijk vertraging op, omdat enerzijds een tweede meting plaats moest vinden (op 22 april) en anderzijds leidt dit mogelijk tot hogere kosten. Vanuit de gemeente is toegezegd dat het kunstgrasveld hoe dan ook in 2021 gerealiseerd wordt, alleen een definitieve planning wordt nu niet afgegeven. Vanuit het bestuur zijn we daarom met meerdere personen van de gemeente in gesprek om duidelijkheid te krijgen over de planning en het verdere vervolg.

Groei

Ook de gemeente Den Haag streeft naar een kunstgrasveld bij aanvang van het seizoen 2021-2022. Duindorp SV is immers, met name in de wijk Duindorp, blijven werven om jongeren in de leeftijd van 4-17 jaar te laten voetballen, mede daardoor is de club tijdens de Corona-periode gegroeid en heeft al veel nieuwe inschrijvingen voor de jeugd voor het nieuwe seizoen mogen ontvangen. Een kunstgrasveld met verlichting is dus noodzakelijk om de doelen (en ook die van de gemeente zelf, zoals benoemd in meerdere plannen voor de wijk) in de toekomst te behalen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder