Geen mutaties op komst in bestuur DUNO

Zaterdag derdeklasser DUNO houdt op 27 mei haar digitale algemene ledenvergadering. Het betreft de uitgestelde bijeenkomst uit november 2020 en gaat dus over het seizoen 2019-2020. Uiteraard zal het bestuur ook stilstaan bij actuele ontwikkelingen van de club.

Op de agenda staat uiteraard ook de bestuurssamenstelling. Het is duidelijk dat er in het bestuur van DUNO geen wijzigingen op komst zijn. Herkiesbaar zijn Stephan Mulder (bestuurslid Voetbalzaken), Sander Tomeij (penningmeester) en Joey Feitz (jeugdvoorzitter). Zij stellen zich alle drie beschikbaar voor een nieuwe periode.

In het bestuur blijven op hun post Jeroen van der Zwan (foto) (voorzitter), Henk Ruijl (vicevoorzitter), Arie Brugman (secretaris), Alphons Pije (bestuurslid algemene zaken), Koos Baptiste (sponsorzaken) en Peter Gossen (‘praten met mensen’).

© Haaglanden Voetbal

Lees verder