Forum Sport besluit op digitale ALV tot fusie met Stichting ‘t Loo

Het bestuur van Forum Sport heeft voor donderdag 10 juni een digitale Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Op de agenda staat de fusie van Forum Sport met de Stichting ’t Loo, alsmede de hiermee verband houdende Statutenwijziging.

Deze fusie is in de vorige Algemene Ledenvergadering aangekondigd en zorgvuldig voorbereid door beide besturen in samenwerking met de notaris en fiscale adviseurs. Helaas is het vanwege corona nog niet mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Het bestuur zal wel aanwezig zijn in het clubgebouw met inachtneming van de geldende corona-maatregelen. Het bestuur heeft alvast ook een tweede vergadering uitgeschreven.

Opkomst

Voor de besluitvorming voor de fusie moet volgens de statuten ten minste 3/4e van de stemgerechtigde leden van Forum Sport aanwezig zijn en om het voorstel aan te nemen, dient 2/3e voor te stemmen. Voor de besluitvorming omtrent de statutenwijziging moet volgens de statuten 2/3e vóór stemmen (ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden). Het bestuur van Forum Sport houdt rekening met het feit dat de vereiste opkomst niet gehaald zal worden. De statuten schrijven dan voor dat binnen vier weken een nieuwe vergadering wordt gehouden. In deze tweede (nieuwe) vergadering is het besluit tot fusie aangenomen indien ten minste 2/3e van de aanwezige stemgerechtigde leden vóór stemmen (dus ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden).

Zo’n tweede digitale Algemene Ledenvergadering wordt dan gehouden op maandag 28 juni aanstaande.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder