Quick verlengt contract met hoofdsponsor met twee jaar

Het bestuur en de sponsorcommissie van Quick zijn zeer content, dat de Rabobank, de hoofdsponsor van de club, het contract met twee jaar heeft verlengd. De naam van de Rabobank zal dan ook de komende twee jaar weer op het shirt van de Haantjes prijken.

Bij de ondertekening van het contract waren aanwezig namens de Rabobank-directeur Harry Wientjens en namens Quick Willem van Nieuwkerk (voorzitter) en Sander Rooda (voorzitter sponsorcommissie).

Voor de club op Nieuw Hanenburg een zeer heuglijk feit in het jubileumjaar! De Rabobank (opgericht in 1895) is overigens net een jaartje ouder dan Quick (opgericht in 1896) en mocht dus in 2020 al het 125-jarige jubileum vieren. Het partnership tussen de Rabobank en Quick bestaat sinds 2007. De Rabobank is maatschappelijk betrokken en investeert een deel van de winst in de samenleving. De afgelopen jaren is het gelukt om gezamenlijk invulling te geven aan maatschappelijke initiatieven en het is uitdrukkelijk de bedoeling dat Quick hier de komende jaren met dit hernieuwde partnerschap volop mee door kan gaan.

Verbinding

De Rabobank vindt het belangrijk om verbinding te zoeken in de regio. Quick is sinds de nieuwbouw een buurthuis van de toekomst: een ontmoetingsplek voor leden en niet-leden, voor jong en oud en biedt tevens ruimte voor organisaties en bedrijven. Het clubgebouw wordt gedeeld en is een plek waar mensen samenkomen. Denk hierbij aan de bijeenkomsten van Qwiek Leven!. Dit is een sociaal netwerk waarbinnen ouderen uit de buurt en diverse zorgaanbieders die voor ouderen iets kunnen betekenen elkaar vinden. De Rabobank steunt dit initiatief al jaren. Binnen het zoeken van verbinding in de regio valt tevens het ondersteunen van andere verenigingen in de regio. Dit gebeurt vanuit de Sporttafel. Dit wordt het Maatjesproject genoemd en wordt ondersteund door de Rabobank en de Gemeente Den Haag. Het uiteindelijke doel is om sporten en sportdeelname in de regio te versterken. De afgelopen jaren heeft Quick – met de hulp van de Rabobank – HMSH, SVH, VCS en Voorschoten’97 mogen ondersteunen.

Energietransitie

De Rabobank richt zich ook uitdrukkelijk op klimaat en energietransitie. Transitie naar duurzamere energievoorziening en -verbruik is dringend nodig om de huidige klimaatverandering aan te pakken en de negatieve effecten, die deze al veroorzaakt, te onderdrukken. Quick heeft de ambitie om één van de duurzaamste sportverenigingen van Nederland worden. Nieuw Hanenburg moet uiteindelijk een energie-neutraal complex worden. Het dak van het clubgebouw ligt al vol met zonnepanelen en de club heeft LED-verlichting rondom de velden. Met de financiële impuls die Quick van de Rabobank ontvangt, zal de club zich de komende jaren verder in blijven zetten op duurzame investeringen.

© Haaglanden Voetbal

 

Lees verder