Kees de Ridder, Erelid van GDA, overleden

GDA kreeg het droevige nieuws te horen, dat op 84-jarige leeftijd één van haar oudste leden en erelid Kees de Ridder is overleden. Hij liep de laatste tijd al wat te kwakkelen met de gezondheid, maar uiteindelijk kwam zijn overlijden toch erg onverwachts.

Kees de Ridder was een zeer betrokken lid met enorm veel kennis over het verleden van GDA, waar hij dan ook graag over vertelde. Tot op de laatste ledenvergadering heeft hij zich altijd scherp en betrokken getoond. In zijn 51-jarig lidmaatschap heeft hij meerdere functies bekleed, zoals bestuurslid hoofdbestuur, ledenadministrateur, redacteur maandblad, voorzitter sporthal commissie en jeugdleider). Zoon Jacco heeft flink wat wedstrijden in het eerste gespeeld, waar Kees de Ridder tot aan de laatste wedstrijden langs de kant stond.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder