KNVB houdt hoop op Regio Cup bij jeugdvoetbal

Maandenlang was het niet mogelijk; het spelen van wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk waar je als voetballer het meeste plezier aan beleeft! Om die reden worden de voorbereidingen voor het spelen van de KNVB Regio Cup gestart voor de jeugd op de volgende speelweekenden: 5/6 juni, 12/13 juni, 19/20 juni en 26/27 juni.

Dit betekent dat de KNVB, op basis van de poule-indelingen die al eerder gepubliceerd zijn, nu het wedstrijdprogramma kan opbouwen. De bond streeft ernaar het programma op maandag 31 mei aan het einde van de dag te publiceren op Voetbal.nl.

Samenstelling

De samenstelling van teams mag gedurende de Regio Cup wisselen. Enige vereiste is dat spelers dit seizoen ingeschreven staan als lid van de vereniging én dat ze uitkomen in de juiste leeftijdscategorie. Mocht er op één van de speeldagen geen wedstrijd gepland staan voor één van de ingeschreven teams, staat het iedereen natuurlijk vrij in onderling overleg een oefenwedstrijd te organiseren.

Als hulpmiddel hiervoor kan men de ‘lijst vrije teams’ in Sportlink Club gebruiken. De komende week worden de details uitgewerkt als het gaat om de precieze wedstrijdorganisatie, waaronder het aanstellen van scheidsrechters. Zodra hier meer duidelijk over is, volgt nadere informatie.

De KNVB-medewerkers kijken er enorm naar uit toch nog een competitie te kunnen organiseren. Met uiteindelijk doel het bieden van voetbalplezier aan zo veel mogelijk jeugdvoetballers. De KNVB hoopt, dat verenigingen die deelnemen aan de KNVB Regio Cup ditzelfde doel nastreven. Op die manier zou dit vervelende seizoen toch nog mooi afgesloten kunnen worden!

Definitief besluit

Zoals het er nu uitziet volgt er op dinsdag 1 juni een persconferentie waar het demissionair kabinet de eventuele versoepelingen van stap 3 van het openingsplan aankondigt. Direct na die persconferentie neemt de KNVB een definitief besluit over het spelen van de KNVB Regio Cup voor de jeugd.

Bron: KNVB

 

Lees verder