KNVB start pilot met ‘kleurenteams’

Dat het onvoorziene gevolgen heeft om jeugdspelers al vroeg in te delen in bepaalde teams, is bekend. De scheiding tussen ‘selectie’ en ‘niet-selectie’ leidt er bijvoorbeeld veelal toe dat selectieteams niet alleen vaker, maar ook onder begeleiding van een gediplomeerde trainer en onder betere voorwaarden mogen trainen. Tegelijkertijd is het een gegeven dat het onmogelijk is om het toekomstige niveau van jeugdspelers te voorspellen.

Waarom maken we vaak dan toch al zo vroeg een dergelijk onderscheid tussen de op dat moment mogelijk ‘betere’ spelers oftewel actuele presteerders, terwijl we hier heel veel andere kinderen mee te kort doen? Om dit te voorkomen startte de KNVB ruim twee seizoenen geleden met het project ‘Gelijke Kansen Jeugdvoetbal’. In het kader van dit project begint met ingang van het seizoen 2021-2022 een vervolgpilot in het voetbalaanbod: de invoering van Kleurenteams.

Het project Gelijke Kansen gaat uit van drie basisprincipes: allereerst is er geen sprake (meer) van het selecteren van een kleine groep op heel jonge (pupillen)leeftijd, maar wordt er juist uitgegaan van een meer massale benadering. Ten tweede krijgt iedereen een gelijkwaardiger aanbod wat betreft frequentie en begeleiding. Als derde vindt het voetballen plaats in een veilig, inclusief pedagogisch sportklimaat voor iedereen.

GELIJKE KANSEN JEUGDVOETBAL: DE ONVOORZIENE GEVOLGEN VAN VROEG SELECTEREN

Er zijn inmiddels ruim honderd verenigingen in het land die de principes van Gelijke Kansen op hun eigen manier toepassen bij de pupillenteams, waardoor ieder kind optimaal plezier kan beleven en zijn of haar potentie optimaal benut. Voor de wedstrijden in het KNVB-voetbalaanbod wordt tot op heden altijd gebruikgemaakt van een indeling op basis van genummerde teams, waarbij geldt: hoe hoger het nummer van het team, hoe hoger het speelniveau. Dit principe van genummerde teams en de daarmee gepaard gaande hiërarchie, is niet altijd in overeenstemming met de manier waarop verenigingen volgens de principes van Gelijke Kansen werken en hun eigen teamindelingen organiseren. Daarom heeft de KNVB, samen met een groep verenigingen verspreid over het gehele land, gezocht naar verbeteringen voor dit huidige competitieaanbod.

Kleuren in plaats van nummers

Eén van de verbeteringen die goed zou kunnen aansluiten bij het gedachtegoed van Gelijke Kansen, is om de nummers van teams te vervangen door kleuren. Bij verenigingen die geen onderscheid maken tussen verschillende jeugdteams, krijg je dan bijvoorbeeld JO8-blauw, JO8-rood en JO8-geel, in plaats van JO8-1, JO8-2 en JO8-3. De hiërarchie verdwijnt hierdoor direct.

Heel concreet is de KNVB momenteel met tien verenigingen in gesprek over een pilot waarin de leeftijdscategorieën JO7 en JO8 ingedeeld gaan worden op basis van kleuren. Deze teams zullen gewoon in de reguliere KNVB-competities uitkomen, maar worden op een andere manier aangeduid op Voetbal.nl. Deze pilot start met ingang van het seizoen 2021-2022.

Evaluatie

De KNVB wil natuurlijk graag weten hoe alle verschillende betrokkenen de pilot met de kleuren ervaren. Daarom zal zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek uitgevoerd worden met de hoofdrolspelers zelf, namelijk de spelers, maar ook met alle direct betrokkenen als trainers en ouders van de deelnemende verenigingen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan de KNVB, in samenspraak met de verenigingen, de pilot voor de volgende seizoenen waar mogelijk aanpassen en verbeteren.

(Bron: KNVB)

Lees verder