Belangenorganisaties willen meer betrokken worden bij voetbalpiramide AV

De belangenorganisaties in het amateurvoetbal willen meer betrokken worden bij de aanpak en planning van veranderingen in de voetbalpiramide. Dat hebben de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), Centraal Orgaan Hoofdklassen (COH) en de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie (CVTD) in een brief aan de KNVB laten weten.

De voetbalbond heeft inmiddels een opzet gemaakt voor het proces dat moet leiden tot een verandering van de voetbalpiramide. Daarover worden de belangenorganisaties in het amateurvoetbal in de zogenoemde fase 2 geïnformeerd. Dat is niet voldoende, schrijven de BAV, CVTD en COH. ,,Het onderwerp is té belangrijk en voor vele jaren bepalend voor het amateurvoetbal om als belangenorganisaties alleen maar geïnformeerd te worden zoals in fase 2 is aangegeven. Wij willen vanaf het begin betrokken zijn bij de inhoudelijke ontwikkeling van scenario’s, die uiteindelijk zullen leiden tot een definitief voorstel.”

Expertise

De drie belangenorganisaties denken dat hun expertise het draagvlak en de kwaliteit van de plannen ten goede zal komen. ,,Wij denken dat wij gedurende de afgelopen jaren tijdens eerdere discussies omtrent deze materie, voldoende relevante expertise hebben opgebouwd. Met het participeren aan de voorkant zien wij dit als een wezenlijke bijdrage tot het verkrijgen van een breed draagvlak en als een erkenning van onze samenwerking.”

Begin september is de KNVB een grootschalig onderzoek begonnen onder bestuurders, trainers en voetballers om te kijken hoe ze tot een toekomstbestendige voetbalpiramide voor het standaardvoetbal (eerste elftallen) kunnen komen.

Uitdagingen

In de voetbalpiramide is de afgelopen tien jaar veel gebeurd. Zo is de top van de piramide grondig herzien met de komst van de Topklasse en later de Tweede en Derde Divisie. In deze zelfde periode is het aantal teams in de piramide afgenomen en zien we een verschuiving van de zondag naar de zaterdag. Dat zorgt voor verschillende uitdagingen:

  • Een brede onderkant van de piramide om te kunnen blijven zorgen voor derby’s en korte reisafstanden.
  • Goede aansluiting tussen districts- en landelijke competities zodat ambitieuze ploegen door kunnen stromen.
  • Een terugloop van het aantal teams op zondag door overgang naar de zaterdag. Op welke wijze houden we een aantrekkelijke competitie op zondag in stand?
  • Landelijke dekking van de voetbalpiramide zodat alle teams op passend niveau kunnen spelen, tegen clubs uit de eigen streek of regio.

Bron: BAV

Lees verder