Voltallige bestuur VFC Vlaardingen stopt per direct

Gisteravond tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering heeft het voltallige bestuur van VFC  besloten haar taken terug te geven aan de leden. Dit betekent dat het bestuur terugtreedt en vanaf dit moment demissionair is en er zal een nieuw bestuur gevormd moeten worden.

,,De buitengewone algemene ledenvergadering had tot doel om te komen tot concrete invulling van alle vrijwilligersvacatures. Helaas is dit niet gelukt, ondanks de positieve intentie bij de groep aanwezigen. Het aandeel ‘nieuwe mensen’ was simpelweg te klein”, aldus het bestuur op de site van de club.

Onhoudbaar

,,Wij hebben de laatste maanden hard gewerkt om te komen tot een goede basis voor VFC en hebben de laatste weken veel gaten dichtgelopen als bestuursleden. Aangezien dit een onhoudbare situatie werd, was de buitengewone algemene ledenvergadering uitgeroepen, met één doel: het vullen van de vacatures”, gaat het bestuur verder.

Het bestuur van VFC is er niet voldoende in geslaagd de achterban te bereiken en te motiveren om te komen of om vrijwilligerstaken op te pakken. ,,Naast het overlopen van verschillende bestuursleden is dit voor ons de belangrijkste reden om tot dit besluit te komen. Onze urgentie wordt kennelijk niet gevoeld of gedeeld door onze brede achterban”, aldus de verdere lezing.

Jeugd- en Seniorenzaken

Voor de periode die nu volgt zal het merendeel van de bestuursleden taken blijven uitvoeren die nodig zijn om de vereniging staande te houden. Nieuwe initiatieven zullen door het huidige bestuur niet meer opgepakt worden. Twee van de bestuursleden zullen per direct hun operationele taken neerleggen. Zij ronden af wat nog loopt en stoppen dan. Het gaat om Laurens Rijntalder en Wil van der Have.

Dit betekent dat Jeugd- en Seniorenzaken vanaf volgende week geen vertegenwoordiging meer hebben in het bestuur en dat die taken door de leden opgepakt moeten worden. ,,Belangrijkste hierin is dat het wedstrijdsecretariaat zaterdag gevuld wordt, anders is VFC dicht de komende zaterdagen en wordt er niet gevoetbald”, meldt het demissionaire bestuur.

© Haaglanden Voetbal

(Foto: Mischa Keemink)

Lees verder