Grote stijging energielasten verwacht en wat kunnen clubs doen?

Het kan haast niet ontgaan zijn, de energie- en gasprijzen stijgen snel. Enkele veelal internationale factoren leiden tot chaos op de energiemarkt en een sterke prijsstijging. Ook voetbalverenigingen gaan waarschijnlijk direct of indirect de gevolgen ondervinden van deze situatie. Het is een extra reden om het energieverbruik goed tegen het licht te houden en goed na te denken over verduurzaming van de accommodatie, meldt de KNVBV op haar site.

Vanwege de snel stijgende gasprijzen kwam het kabinet op 15 oktober met compensatiemaatregelen voor huishoudens en bedrijven. De steun voor huishoudens is in principe ook van toepassing voor voetbalclubs met een eigen energie-aansluiting. Deze compensatiemaatregel lijkt helaas voor veel clubs niet effectief. Lees HIER meer over de regeling.

Advies

Daarom adviseert de KNVB de clubs en andere eigenaren van accommodaties dringend om hun energieverbruik te beperken, eigen opwekking te onderzoeken en zo spoedig mogelijk van gas over te schakelen op (zelfopgewekte, groene) stroom.

Naast de afspraken uit het Klimaatakkoord vormen de gestegen energieprijzen een extra aanleiding om hier snel werk van te maken. De terugverdientijd van investeringen in een duurzame accommodatie wordt door de stijging flink korter.

Op de korte(ere) termijn kan de club met deze onderstaande tips al proberen de energielasten terug te dringen:

  • Stap over naar een andere energieleverancier;
  • Houd de warmte binnen (deuren en ramen gesloten houden, maar ventileer binnenruimtes wel in verband met corona);
  • Zet de thermostaat lager als je de kantine verlaat;
  • Zorg dat niet iedereen bij de thermostaat kan;
  • Laat lampen niet onnodig branden;
  • Haal apparaten en opladers die niet gebruikt worden uit het stopcontact;
  • Plaats meubilair niet tegen de verwarming, dat houdt warmte tegen.

Online tool verduurzaming

Nog dit jaar wordt in opdracht van VSG, BSNC, POS en NOC*NSF, met financiële steun van VWS, de door CFP Green Buildings ontwikkelde Energietransitie Motor (ETM, werktitel) gelanceerd, waar alle eigenaren van sportaccommodaties gebruik van kunnen maken. Sportclubs en andere eigenaren worden met deze online tool geholpen om snel en gedegen hun weg te vinden naar de realisatie van een individueel verduurzamingsplan.

Bestaande subsidiemogelijkheden zoals de BOSA-regeling en financieringsmiddelen zoals de SWS-borgstelling worden gekoppeld aan deze tool.

De Groene Club

Heeft een club hulp nodig bij het verduurzamen van de vereniging, dan kan men zich melden bij de Groene Club: de groeneclub@knvb.nl. De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Zij zijn landelijk actief.

Bron: KNVB

Lees verder