Aanpassing subsidieregeling BOSA per 1 januari aanstaande

De subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) wordt per 1 januari 2022 aangepast. Het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van € 5.000 naar € 2.500. Deze beslissing maakt het voor verenigingen eenvoudiger en toegankelijker om van de regeling gebruik te maken.

De BOSA is geïntroduceerd om verenigingen te stimuleren bij de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen.

Op dit moment geldt nog dat iedere subsidieaanvraag voor de BOSA minimaal € 5.000 subsidie moet bedragen. Uitgaande van 20% subsidie betekent dit dat verenigingen een kostenpost van zo’n € 25.000 moeten hebben. Voor veel clubs was dit een té hoge drempel. Daarom is besloten het minimale subsidiebedrag te verlagen naar € 2.500, wat betekent dat er voor minimaal € 12.500 euro moet worden geïnvesteerd.

In 2022 is € 75,5 miljoen beschikbaar

Er wordt in 2022 nog een aantal veranderingen doorgevoerd in de BOSA. Zo is de lijst met specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie (30% in plaats van 20%) aangepast. Er zijn enkele maatregelen toegevoegd, zoals een zonnewarmtecollector voor sportvelden, toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden en gerecyclede sportveldondervloeren.

Ook is het subsidieplafond voor 2022 gepubliceerd. Er is volgend jaar € 75,5 miljoen beschikbaar (€ 3,5 miljoen minder dan in 2021).

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen. Diverse voetbalverenigingen hebben de afgelopen jaren dankzij de BOSA hun sportpark kunnen renoveren en nieuwe materialen aangeschaft.

(Bron: KNVB)

Lees verder