Steeds Hooger uit Rotterdam onder voorwaarden akkoord met verhuizing

De Rotterdamse voetbalclub Steeds Hooger, vaak tegenstander van clubs uit onze regio Haaglanden, lijkt op weg naar het voormalige complex van Leonidas. De Rotterdammers hebben onlangs een algemene ledenvergadering gehouden. De leden hebben, onder strikte voorwaarden, ingestemd met een verhuizing.

Steeds Hooger zou het liefst op de huidige locatie aan de Kanaalweg blijven. Iets dat door de gemeente in het verleden ook is ’toegezegd’. In een brief aan de gemeente stelt de club: ,,Niet in het minst de bijbehorende verhuizing naar een 3,7 kilometer verderop gelegen en vervallen sportcomplex. Terwijl we zo gelukkig zijn op onze geliefde Kanaalweg en daar door de gemeente-uitbreiding in ons verzorgingsgebied is beloofd. Een uitkomst die ons nog steeds na aan het hart ligt.”

Zwaar

De verhuizing valt Steeds Hooger zwaar. Zeker in het weinige vertrouwen dat de club nog in de gemeente heeft. ,,Wij zijn door pijn in ons hart getroffen dat de gemeente Rotterdam ons dwingt om afscheid te nemen van ons thuis. Wij blijven dit betreuren en hebben er alles voor over om op ons complex aan de Kanaalweg – met de beloofde uitbreiding – te kunnen blijven. De plek waar wij ruim 64 jaar een sportief en sociaal onderdak hebben geboden aan onze betrokken leden. Waar we het verenigingsleven hebben uitgedragen en omarmd. In een verzorgingsgebied waar wij zo zijn gegroeid en waarin wij zeer succesvol zijn als Schoolsportvereniging. Waar wij op grootse wijze vormgeven aan onze functie in de wijk. Waar wij op voorspraak van de gemeente zijn begonnen met het aanbieden van jeugdvoetbal en inmiddels ruim 200 kinderen helpen om zich in een veilige omgeving sociaal en sportief te ontwikkelen. Het valt ons allemaal enorm zwaar!”

Voorwaarden

De leden van de zondag derdeklasser hebben echter wel voorwaarden aan een eventuele verhuizing verbonden. ,,De algemene ledenvergadering van Steeds Hooger stemt in met Scenario B – Steeds Hooger wordt de enige gebruiker van het complex Erasmuspad – conform het voorgenomen besluit zoals door het college van B&W is vastgesteld. Als randvoorwaarden stelt de algemene ledenvergadering van Steeds Hooger hierbij: De gemeente zorgt voor een bij de vereniging passende oplossing voor de periode totdat het volledige complex wordt opgeleverd binnen een termijn van maximaal vier jaar en uiterlijk 1 juli 2026. De gemeente moet verder zorgen voor een bij de vereniging passend eindresultaat met betrekking tot de definitieve en volledige invulling van het sportcomplex Erasmuspad en de daarbij behorende voorwaarden.

De algemene ledenvergadering heeft voorts bepaald dat het bestuur van Steeds Hooger de definitieve invulling van de randvoorwaarden met betrekking tot het instemmen met het voorgenomen collegebesluit, voorlegt aan de algemene ledenvergadering.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder