Zes op de tien transgender personen voelen zich wel eens onveilig op sportclub

Tachtig procent van de transgender personen die sporten bij een club, voelt zich geaccepteerd. Toch voelt zes op de tien zich wel eens onveilig, bijvoorbeeld in de kleed- en doucheruimtes. Meer dan de helft heeft wel eens te maken gehad met onbegrip, grappen of negatieve opmerkingen.

Dit blijkt uit een online-onderzoek van het Mulier Instituut onder 133 transgender en seksediverse personen naar hun sportdeelname en de ervaren acceptatie in de sport.

Het Mulier Instituut werkte voor het onderzoek samen met het Transgender Netwerk Nederland (TNN). Opdrachtgever was de Alliantie Gelijkspelen, een samenwerkingsverband dat zich onder aanvoering van de John Blankenstein Foundation inzet voor brede LHBTI-acceptatie in de sport. Uit het onderzoek blijkt dat sport voor de groep transgender en seksediverse personen belangrijk kan zijn. Voor zeven op de tien respondenten heeft sporten een positieve rol op hun transgender achtergrond. De helft van deze groep ziet sport als een belangrijke uitlaatklep.

Gestopt

Ook is opvallend dat zeven op de tien respondenten aangeven dat hun sportgedrag na hun sociale transitie is veranderd. Zo geeft één derde aan bewust te hebben gekozen voor een individuele sport. Fitness, hardlopen en zwemmen zijn de populairste sporten onder transgender en seksediverse personen. Ongeveer een kwart geeft aan te zijn gestopt bij een sportvereniging vanwege hun transgender achtergrond.

De online-peiling onder transgender personen in de sport bewijst volgens de Alliantie Gelijkspelen dat het belangrijk is om extra aandacht te hebben voor de acceptatie van diversiteit binnen teamsporten. Sportclubs en –bonden kunnen met het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving ondersteuning bieden bij een transitie.

Adviezen

De Alliantie Gelijkspelen neemt het advies van het Mulier Instituut over om niet alleen geïntegreerd (LHBTI), maar tevens specifiek in te zetten op een meer inclusief sportklimaat voor transgender personen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de richtlijnen voor gender- en seksediverse personen die in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen zijn opgesteld. Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen en praktische tips voor het ontwikkelen van meer veiligheid en acceptatie in de sportsector. Met deze adviezen in de hand wil de Alliantie Gelijkspelen, samen met NOC*NSF en belangenorganisaties (TNN en NNID), sportbonden en gemeenten begeleiden naar een sportsector met minder uitsluiting en discriminatie.

Bron: John Blankenstein Foundation

Lees verder