Ook MVV’27 houdt digitale Algemene Ledenvergadering

In een ‘normaal’ jaar houdt MVV ’27 uit Maasland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Door de beperkingen als gevolg van de Coronapandemie, was dat het afgelopen jaar niet mogelijk en werd deze opgeschort.

Nu het ernaar uitziet dat voor het verstrijken van de wettelijke uitstelperiode geen normale ALV gehouden kan worden, heeft het bestuur van MVV ’27 besloten het dit jaar digitaal te doen.

Aftredend

Op maandag 22 februari zal het bestuur vanaf 20.00 uur samen met de leden terugblikken op het vorige seizoen en het afgelopen halfjaar. Ook wordt vooruitgekeken naar het restant van dit seizoen en het seizoen dat komen gaat (2021-2022).

MVV’27 moet op zoek naar een tweetal nieuwe bestuursleden. Arno van Nierop (bestuurslid Technische Zaken) en Niels Planken (bestuurslid Jeugd) zijn namelijk aftredend en niet herkiesbaar.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder