Lyra kiest vooralsnog niet voor digitale Algemene Ledenvergadering

Het zijn lastige tijden voor een voetbalvereniging. De corona-maatregelen hebben veel gevolgen voor het amateurvoetbal. Dat geldt natuurlijk ook voor Lyra. In het bestuur (en de besturen van stichting steun en stichting beheer) is al een aantal keer gesproken over de financiële gevolgen.

Het bestuur laat de leden – ter geruststelling – weten, dat de club het seizoen 2019-2020 positief heeft afgesloten ondanks alle maatregelen. Ook voor het bestuur van Lyra is nog veel onzeker. De financiële situatie is afhankelijk van onder meer steunpakketten van de overheid en het moment waarop het clubgebouw weer open mag.

ALV

Volgens de statuten van de vereniging moet het bestuur ieder jaar een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. En daar wil het Lyra-bestuur niet van afwijken. Een aantal verenigingen heeft voor een digitale ALV gekozen, maar in De Lier is men nog voorstander van een ouderwetse ALV in de kantine met een drankje na afloop. Zodra dit weer is toegestaan zal het bestuur een ALV uitschrijven. Maar mocht dit toch te lang duren, dan zal ook Lyra overgaan tot een digitale ALV.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder