Ook Voorschoten’97 houdt in deze tijd goed zicht op uitgaven

Bij het bekend maken van de halfjaarcijfers constateert het bestuur van Voorschoten ’97 een ‘beheersbaar tekort’. Zoals verwacht laten de cijfers voor de eerste helft van het seizoen een negatief exploitatieresultaat zien, meldt het bestuur, maar dit verwachtte negatieve resultaat is nog relatief klein. 

Door de sluiting van de kantine tijdens een groot aantal maanden, zijn aan de inkomstenzijde uiteraard fors mindere kantine-inkomsten zichtbaar. Maar ook Voorschoten ’97 mag zich gelukkig prijzen met trouwe sponsoren die ook in deze moeilijke tijd de club willen blijven steunen. Ook de leden blijven de club trouw, waardoor de contributie-inkomsten in lijn zijn met de begroting. Verder helpen ook nog de steunmaatregelen van de rijksoverheid zoals NOW, TVL en draagt ook de gemeente Voorschoten haar steentje bij door mogelijke kwijtschelding van huur van de velden en vaste lasten.

Scherp

Ook op sportpark Adegeest blijft het bestuur aan de uitgavenzijde er scherp op letten dat de kosten in de hand worden gehouden en dat alleen de noodzakelijke uitgaven worden gedaan. De hoop is erop gevestigd dat er niet alleen weer wedstrijden mogen worden gespeeld, maar dat ook weer genoten kan worden van de gastvrijheid en de drankjes in de kantine.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder