KNVB: ‘1 op de 5 clubs dieper in financiële zorgen door bureaucratische regel’

Naar schatting ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland loopt ten onrechte hun NOW 3.0 compensatie mis. Het gaat om 600 tot 700 verenigingen die een of meerdere trainers in loondienst hebben.

De misgelopen vergoeding bedraagt gemiddeld 3.500 euro per vereniging, een extra en onnodige financiële strop in een tijd dat het water bij veel verenigingen al aan de lippen staat als gevolg van de coronabeperkingen.

Weeffout

De verenigingen lopen de beschikbare compensatie buiten hun schuld om mis door een weeffout in het NOW-toewijzingssysteem. De gedupeerden komen normaal gesproken in aanmerking voor deze tijdelijke loonsteun om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De compensatie wordt echter afgewezen vanwege een bureaucratische regel.

Als referentiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen, uitgerekend de maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomerstop (juni/juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Zij deden in hun belastingopgave voor deze maand een zogenoemde nihilaangifte, met als gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-compensatie krijgen toegewezen. Deze wordt standaard afgewezen. Een wijziging van de peilmaand naar bijvoorbeeld april 2020 zou voor de gedupeerde verenigingen een oplossing zijn.

Breder probleem

De KNVB heeft dit probleem onder de aandacht gebracht bij verschillende overheidsinstanties, zoals het UWV en de ministeries van SZW en VWS. Na meerdere gesprekken hierover is er helaas nog geen oplossing. Wel heeft de SP schriftelijk Kamervragen hierover ingediend bij de betrokken ministers. Volgens deze partij levert de bureaucratische regel meer problemen op binnen de sport.

Oproep

De KNVB doet het kabinet daarom (opnieuw) de oproep om dit te herstellen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Door de coronamaatregelen zijn wedstrijden al maandenlang niet toegestaan en kantines waren het afgelopen jaar meer dicht dan open, inkomsten blijven uit. Het kabinet bepaalt de maatregelen die nodig zijn om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan en organisaties die hierdoor inkomsten mislopen worden in de loonkosten gecompenseerd. Tenzij je te maken krijgt met deze bureaucratische regel, dan krijg je namelijk helemaal niets. Daar wordt tot nu toe overheen gestapt, maar het leed wordt daar niet minder van. Deze onnodige regel kost het toch al geplaagde amateurvoetbal in totaal ruim 2 miljoen euro. Nu de omvang hiervan bekend is, roep ik het kabinet op om dit te repareren voordat mede hierdoor onherstelbare schade ontstaat.”

In Nederland kunnen 1,2 miljoen mensen georganiseerd voetballen dankzij de bijna 3.000 verenigingen en honderdduizenden vrijwilligers.

Bron: KNVB

 

Lees verder