BAV: Coronacrisis zorgt voor financiële verliezen in amateurvoetbal

De coronacrisis heeft financiële sporen achtergelaten in het amateurvoetbal. Meer dan de helft van de verenigingen weet al zeker dat ze dit seizoen (2020/2021), ondanks de steunmaatregelen, met een verlies afsluiten. Slechts 14% denkt geen verlies te hebben, terwijl 34% nog twijfelt. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen die de belangen behartigt van haar ongeveer 1.600 leden.

De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019/2020. Van de ondervraagden geeft 61,6% aan dát boekjaar niét met een verlies te hebben afgesloten. Ook blijkt uit de enquête, die in februari van dit jaar is uitgezet, dat 37,2% van de ondervraagden de algehele financiële situatie van de vereniging wegens de coronacrisis als ‘zorgelijk’ of ‘zeer zorgelijk’ bestempelt.

Voortbestaan

Ondanks de financiële zorgen is de acute nood bij amateurclubs minder dan werd verwacht in mei. Ook toen peilde de BAV de mening van haar leden. Destijds vreesde 18% het voortbestaan van de club als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5% van de verenigingen dat er op dit moment zorgen zijn ten aanzien van het voortbestaan.

Dat kan komen, omdat er volop gebruik is gemaakt van de steunmaatregelen. Liefst 82,7% van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid voor één of meer steunpakketten. Alle belangrijke uitslagen van de enquête zijn HIER terug te lezen op de website van de BAV.

De vragen voor de enquête zijn verstuurd naar ongeveer 1.350 leden van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Uiteindelijk hebben 237 voetbalbestuurders de enquête ingevuld (18%). Het percentage is evenredig verdeeld in zowel districten als zaterdag- en zondagvoetbalclubs.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder