Controle WOZ-waarden kan verenigingen besparing opleveren

Eigenaren en/of gebruikers van een sportaccommodatie ontvangen jaarlijks een beschikking OZB met daarop de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. Het kan voorkomen dat de WOZ-waarden onjuist worden vastgesteld. Het loont daarom als vereniging de WOZ-waarden te controleren, want dat kan veel geld besparen.

De gemeente bepaalt op basis van een groot aantal factoren de waarde van een object, bijvoorbeeld het pand en de bijbehorende grond. Eventuele bijgebouwen van een object, zoals een kantine, kleedkamers, opslagruimte, tribunes en lichtmasten vallen hier ook onder.

Grondslag

Een correcte WOZ-waarde is van groot belang aangezien deze waarde, naast de onroerendezaakbelasting, ook als grondslag wordt gebruikt voor een groot aantal andere belastingen. Is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld, dan betaalt de gebruiker te veel belasting. Vanwege de complexiteit kan een onjuiste vaststelling voorkomen en is er een mogelijkheid dat het belastbare bedrag lager uitvalt. Wordt de waarde met meer dan 20% verlaagd, dan is het zelfs mogelijk om de WOZ-waarden te controleren voor de vijf voorgaande jaren.

Huurder of eigenaar van het object?

Sommige clubs zullen eigenaar zijn van het complex, andere clubs zijn alleen huurder. Zowel een eigenaar als een gebruiker kan bezwaar indienen, daar de gebruiker een gebruikersaanslag ontvangt en de eigenaar de eigenaarsaanslag,

Als na controle blijkt dat de WOZ-waarden lager uitvallen en de club dus kosten bespaart, dan komt deze besparing in z’n geheel ten goede aan de vereniging. Bij een gegrond bezwaar worden de kosten gedekt door de gemeente. Worden de WOZ-waarden niet verlaagd, dan worden er ook geen proceskosten in rekening gebracht.

Ondersteuning

Verenigingen kunnen – door verenigingsadviseurs van de KNVB – geholpen worden bij het proces om de WOZ-waarden te controleren. Klik HIER voor meer informatie over de WOZ/OZB.

Bron: KNVB

Lees verder