BAV: Oplossing voor gedupeerde amateurclubs na ‘weeffout’ NOW-regeling

Het kabinet gaat aan amateurverenigingen waarvan de NOW-compensatie is afgewezen een oplossing aanbieden via de regeling Tegemoetkomingsregeling Amateursportorganisaties COVID 19 (TASO).

Die maatregel is mede tot stand gekomen door lobbywerk van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), de KNVB en andere belangenorganisaties. De aanvraagperiode voor de TASO-regeling eerste kwartaal 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021, en voor het tweede kwartaal 2021 van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, en minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, stellen de TASO-regeling ook open voor de gedupeerde amateurclubs die geen NOW-compensatie kregen. Hiermee komen deze verenigingen alsnog in aanmerking om een vergoeding te krijgen voor loonkosten die niet via andere regelingen (bijv. NOW of TOZO) zijn gecompenseerd.

Bureaucratisch

Eerder liepen sommige amateurverenigingen hun NOW-compensatie mis door een bureaucratische regel. Honderden amateurclubs werden gedupeerd door de ‘weeffout’. Als referentiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen voor de NOW-regeling, uitgerekend de maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomerstop (juni/juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Amateurclubs deden in hun belastingopgave voor deze maand een zogenoemde nihilaangifte, met als gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-compensatie krijgen toegewezen. Het kabinet hoopt met de aanpassingen van TASO-voorwaarden voor de eerste twee kwartalen van 2021 de amateurclubs tegemoet te komen.

TASO

De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling per kwartaal en minimaal € 1.500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten. Een aantal voorwaarden van de TASO wordt voor de eerste twee kwartalen van 2021 gewijzigd, zodat gedupeerde amateurclubs van de NOW-regeling hiermee gecompenseerd worden.

Uitzondering

De TASO-regeling voor 2020 sloot uit dat een TASO-tegemoetkoming voor vaste lasten wordt verleend als een vereniging ook gebruik maakt van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de TASO 2021 eerste en tweede kwartaal is hiervoor een uitzondering gemaakt: een vereniging die TVL ontvangt, kan ook een tegemoetkoming uit de TASO aanvragen voor loonkosten (die niet eerder op grond van de NOW of Tozo zijn gecompenseerd).

Het kabinet heeft voor het eerste en tweede kwartaal € 75 miljoen euro vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor de TASO-regeling eerste kwartaal 2021 loopt van 17 mei t/m 12 juni 2021, en voor het tweede kwartaal 2021 van 26 juli t/m 20 september 2021. Voor meer informatie zie de website van de Dienst Uitvoering Subsidies.

Bron: BAV

Lees verder