Licentiecommissie stopt verzoek overname aandelen Fortuna Sittard

Op grond van het Licentiereglement en de Richtlijn wijziging zeggenschap dient een betaald voetbalorganisatie (BVO) een voorgenomen besluit tot overname van (minimaal 25% van) haar aandelen, door een beoogd aandeelhouder, ter goedkeuring aan de licentiecommissie voor te leggen.

Zo’n goedkeuring zal straks ook ADO Den Haag moeten afwachten als (een groot deel) van de aandelen in andere handen zal vallen. Fortuna Sittard is daar al lang mee bezig, maar de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft nu besloten om het verzoek van Fortuna Sittard tot goedkeuring van een beoogde overname van (een gedeelte van) haar aandelen niet verder in behandeling te nemen. Nadat het goedkeuringstraject meermaals vertraging opliep door toedoen van verzoekende partij, restte de licentiecommissie in dezen geen ander besluit.

Doel

De Richtlijn heeft onder andere tot doel om ongewenste zeggenschap in een BVO te voorkomen. Om goedkeuring te kunnen verkrijgen dient de BVO aan de licentiecommissie aan te tonen wie de beoogde aandeelhouder is, wat voor belangen hij/zij heeft, wat de herkomst van het vermogen is en hoe het vermogen zal worden aangewend (‘Know Your Owner (KYO)’-principe). Een BVO is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van benodigde informatie.

Bron: KNVB

Lees verder