Verenigingen kunnen extra geld verdienen met inzamelen plastic flesjes

Bij sportverenigingen worden jaarlijks veel plastic flesjes met water of frisdank verkocht. Binnenkort kunnen clubs geld verdienen door deze PET flessen in te zamelen. Vanaf 1 juli 2021 zit er namelijk 15 cent statiegeld op plastic flesjes. Niet-commerciële sportverenigingen mogen het statiegeld houden en aan de club besteden of aan een goed doel schenken.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het aantal plastic flesjes dat als zwerfafval in het milieu belandt, drastisch verminderen.  Naast de bestaande statiegeldregeling voor grote PET flessen (25 cent per fles), geldt vanaf 1 juli 2021 een heffing van 15 cent voor kleine PET flessen. Sportverenigingen kunnen zich aanmelden als vrijwillig innamepunt. Dat houdt in dat leden en bezoekers hun flesje kunnen doneren aan de club en dat de vereniging het statiegeld niet terug hoeft te geven.

Voor het inzamelen van de flessen kunnen sportverenigingen van meer dan 200 leden kosteloos een minicontainer en een communicatiepakket bestellen bij Statiegeld Nederland.

Hoe werkt het?

  • Zet de minicontainer op een zichtbare en logische plaats.
  • Maak je leden en bezoekers duidelijk wat ze met de statiegeldflesjes moeten doen en wat de club met de statiegeldopbrengst gaat doen.
  • De statiegeldflesjes verzamel je in speciale zakken, die je bij de grossier kunt bestellen. De zakken worden afgesloten met een sluitstrip met een klant specifiek label, dat een unieke barcode bevat, die correspondeert met de locatie.
  • Aan de hand van de unieke code weet Statiegeld Nederland van wie de flesjes afkomstig zijn en wat er afgerekend moet worden.
  • De grossier haalt de gevulde zakken op

Maandelijks ontvangt de vereniging een overzicht van het statiegeld op de ingeleverde flesjes en de opbrengst wordt op de rekening van de club bijgeschreven. Via de communicatiekanalen van de club kun je duidelijk maken waar het geld aan besteed gaat worden en kun je de leden aansporen om de flesjes in te leveren.

Voorbeeld

Een gemiddelde voetbalvereniging verkoopt al gauw 200 PET flesjes per week. In de huidige situatie verdwijnen de plastic flesjes vaak in het restafval, waar plastic (voornamelijk flesjes) zo’n 60% van het totale afvalvolume inneemt. Als je die plastic flesjes apart inzamelt dan verdien je in dit voorbeeld 30 euro per week. Maal veertig weken is 1.200 euro per jaar. Bovendien heb je minder afval, zo kun je flink besparen op het contract met de afvalverwerker. Eind 2022 komt er ook statiegeld op blikjes.

Een oproep aan alle voetbalverenigingen om zich aan te melden als vrijwillig inzamelpunt bij Statiegeld Nederland.

Bron: KNVB

Lees verder