Ton van Marrewijk herkiesbaar als voorzitter van Westlandia

Ton van Marrewijk (foto) is inmiddels alweer twee jaar in functie als voorzitter van Westlandia, als opvolger destijds van Geo van der Wilk. Op de komende Algemene Ledenvergadering van de Naaldwijkers op maandag 1 november is hij aftredend, maar weer herkiesbaar.

Van Marrewijk begint dus weer aan een nieuwe termijn. Dat geldt ook voor bestuurslid Technische Zaken John Vollebregt, die tevens vicevoorzitter is. Ook hij treedt reglementair af, maar is weer herkiesbaar.

Op deze vergadering zullen ook de vereniginsspelden voor 2020 en 2021 worden uitgereikt.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder